Łysienie plackowate

Czy Twoje dziecko zmaga się z łysieniem plackowatym? Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu klinicznym.

W badaniu BRAVE-AA-PEDS oceniane jest bezpieczeństwo stosowania i skuteczność badanego leku u dzieci i młodzieży z łysieniem plackowatym.

Aby wziąć udział w tym badaniu, uczestnicy muszą spełniać następujące kryteria: 
  • Wiek od co najmniej 6 lat do mniej niż 18 lat
  • Ciężka postać łysienia plackowatego od co najmniej roku
  • Utrzymujący się od co najmniej 6 miesięcy epizod łysienia plackowatego
  • Brak samoistnej poprawy łysienia plackowatego
  • Podjęcie co najmniej 1 próby leczenia łysienia plackowatego, która zakończyła się niepowodzeniem

Zespół badania zweryfikuje dodatkowe kryteria kwalifikacyjne, które Twoje dziecko potencjalnie będzie musiało spełnić, aby wziąć udział w tym badaniu.

Udział w badaniu BRAVE-AA-PEDS jest całkowicie dobrowolny i możesz w dowolnym momencie zakończyć udział swojego dziecka. Badanie jest prowadzone przez lekarzy dermatologów, którzy mają doświadczenie w leczeniu dzieci i młodzieży. Uczestnikom zostanie zapewniony bezpłatnie badany lek oraz opieka medyczna związana z badaniem. Istnieje możliwość zwrotu kosztów podróży.

Pacjent nie ponosi żadnych kosztów w związku z leczeniem

Informacje o chorobie:

Łysienie plackowate u dzieci i młodzieży to przewlekła choroba, która powoduje utratę włosów na dowolnej części ciała, w tym rzęs i brwi. Łysienie plackowate pojawia się wtedy, gdy układ immunologiczny danej osoby atakuje jej mieszki włosowe.

Około 4,6 miliona ludzi w Stanach Zjednoczonych ma łysienie plackowate, a na całym świecie występuje ono u około 2% ludzi. Łysienie plackowate może ustąpić samoistnie lub po zastosowaniu różnych rodzajów leczenia, lecz rezultaty są różne i obecnie nie ma skutecznego lekarstwa.

U dzieci i młodzieży łysienie plackowate pojawia się po raz pierwszy średnio między 5. a 10. rokiem życia i nie jest związane z płcią ani kolorem włosów. Wiadomo, że osoby z łysieniem plackowatym zmagają się ze stresem emocjonalnym i społecznym, w tym z depresją i stanami lękowymi, i w rezultacie mogą mieć problemy z czerpaniem przyjemność z codziennego życia.

Informacje o badaniu BRAVE-AA-PEDS:

Badanie BRAVE-AA-PEDS jest nazywane badaniem klinicznym fazy 3.
Do udziału w badania poszukujemy dzieci I młodzieży w wieku od 6. do 18. roku życia ze zdiagnozowanym ciężkim przebiegiem łysienia plackowatego. W badaniu oceniany będzie lek podawany doustnie w celu sprawdzenia bezpieczeństwa stosowania i skuteczności w leczeniu łysienia plackowatego.

Badanie to potrwa maksymalnie 145 tygodni (około 2 lat i 9 miesięcy) i będzie obejmować 4 okresy:

1. Okres przesiewowy (trwający maksymalnie 5 tygodni)
2. Okres leczenla (trwający 36 tygodni)
3. Okres kontynuacji (trwający 2 lata, w razie potrzeby)
4. Okres obserwacji (trwający maksymalnie 4 tygodnie)

Odpowiemy na Państwa każdą ofertę.
Zapraszamy do kontaktu z nami.